advanced divider

Vi arbejder også med miljøopgaver.

Miljøopgaver er screening af bygning og identificering af farlige stoffer. Indenfor dette eksisterer der rigtig meget lovgivning, som vi har styr på i forbindelse med nedbrydning og bortskaffelse af farlige stoffer, som f.eks. PCB, asbest, mm.

Lovgivning er meget vigtig at overholde at alt registreres på den rigtige måde og indsendes til de rigtige myndigheder. Dette er også en opgave vi tager os af så alt, er overholdt og I er i trygge hænder og vi udfærdiger en slutrapport.

Vi udfører følgende:

PCB – Bly – Asbest m.m

Udføres efter gældende lovgivning, som sikrer både jer & os i fremtiden, alt registreres og bortskaffes. Vores personale har alle uddannelser inden for dette.

Olieforureninger

Har i opgaver med en forurenet grund, kan vi hjælpe med oprydningen, registrene osv., det sker i sammenarbejde med Dansk bygnings screening i Sæby.

Fakta om PCB
Polychloreret biphenyl (kendt som PCB) er et hormonforstyrrende og miljøskadeligt stof, som er svært nedbrydeligt. DBS undersøger PCB-mængden i jord eller byggeriet i forhold til gældende grænseværdier.


PCB i byggeriet og indeklimaet

PCB blev introduceret i byggeriet i 1950’erne. PCB blev hurtigt et populært tilsætningsstof i byggematerialer på grund af dets fordelagtige egenskaber som elasticitet, robuste holdbarhed og brandhæmmende funktion. PCB blev flittigt brugt frem til 1977, hvor det blev forbudt i bl.a. termoruder, og faktisk helt frem til 1986, hvor det slutteligt blev forbudt i elektriske installationer.

PCB ses ofte i blandt andet fuger, maling og lak fra perioden 1950 til 1977. PCB vil med tiden vandre fra primærkilden (det byggemateriale hvor PCB oprindeligt var tilsat) til både luften og andre materialer i boligen (tertiære kilder). Derfor kan PCB udgøre en kompleks problemstilling, men med nye løsningsmetoder kan PCB i indeklimaet ofte løses på en måde, hvor en privatøkonomi sagtens kan være med.

I forbindelse med nedrivning/renovering er det vigtigt at vide, hvor PCB er til stede samt i hvilke koncentrationer. PCB- holdigt affald med et indhold større end 50 ppm skal håndteres korrekt – både for at sikre miljøet men også af hensyn til arbejdssikkerheden.


Hvad kan der gøres?

Skadeservice Nord kan ved hjælp af prøvetagninger, måle og fastlægge, om et byggeri indeholder for store mængder PCB ift. gældende grænseværdier. Ligeledes rådgives der om mulige tiltag til reduktion af PCB i indeklimaet samt måling af PCB under og efter saneringen. Ring til os på 93 807 808 og fortæl os hvad det drejer sig, om i din situation. Vi kan derefter i samarbejde med dig, danne os et overblik og aftaler hvilke muligheder, der passer præcis i din situation.

93 807 808

Døgnvagt

SKADESERVICE NORD

DØGNSERVICE 24/7 – 365 DAGE OM ÅRET

Kontakt os

Vi sidder klar til at svare på dine henvendelser. Skriv til os gennem formularen herunder, så vender vi hurtigt tilbage.

93 807 808

Døgnvagt